WBSO en innovatiesubsidies

/WBSO en innovatiesubsidies
WBSO en innovatiesubsidies2019-07-14T11:05:52+00:00

Je wilt met circulair ondernemen aan de slag, maar je vermoedt financiële risico’s. Weet dat er een steuntje in de rug mogelijk is. In de vorm van verschillende subsidieregelingen van onder andere de rijksoverheid en provincies, waaronder de WBSO, en mkb-vouchers.

Circulaire economie DEI-regeling NIEUW

Binnen een circulaire economie gaan we duurzamer om met grondstoffen. Grondstoffen willen we daarmee langer en hoogwaardiger blijven gebruiken. Onder de regeling DEI+ Circulaire economie vallen recycling en hergebruik van afval, reparatie en het gebruik van biobased grondstoffen, waarbij sprake is van CO2-reductie. Bij biobased grondstoffen gaat het alleen om pilotprojecten. Het subsidiepercentage voor een bedrijf of organisatie kan oplopen tot 80% van de projectkosten! De regeling is open voor aanvragen vanaf 1 augustus t/m 22 september 2019.

Meer informatie

Vraag onze infosheet ‘Financiering en subsidie circulair ondernemen’ aan. Met ook actuele informatie over de DEI-regeling!

Workshop Financiering

Samen met onze partner SUBtracers en financieel specialist Wim van der Flier organiseren we graag voor jouw organisatie de speciale workshop-op-maat Financiering.

Meer weten