WBSO subsidie en innovatiesubsidie

/WBSO subsidie en innovatiesubsidie
WBSO subsidie en innovatiesubsidie2019-01-18T08:53:13+00:00

Er zijn diverse stimuleringsregelingen zoals de WBSO subsidie en andere innovatiesubsidies op het gebied van Circulaire Economie. Deze subsidies zijn er voor bedrijven en organisaties (gemeente, zorg, sport) om milieuvriendelijk, energiezuinig én circulair te ondernemen. Veel ondernemers zien het belang van circulair ondernemen in, maar worden gehinderd door financiële risico’s. Voor die ondernemers is het goed om te weten dat er op verschillende manieren een steuntje in de rug mogelijk is. Samen met onze partner SUBtracers maken we dit graag inzichtelijk tijdens een incompany inspiratiesessie annex workshop op maat. Neem contact op

Innovatiesubsidie: EIA, MIA en Vamil

De bekende innovatiesubsidies EIA, MIA en Vamil zijn in het leven geroepen om energiezuiniger en milieuvriendelijker te ondernemen. Deze subsidieregelingen worden door de Rijksoverheid uitgevoerd en worden in toenemende mate opengesteld voor circulaire bedrijfsprocessen. Bij deze innovatiesubsidies staan energiebesparing, duurzame energie en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen centraal. Een bepaald percentage van de investeringen op dit gebied mogen worden teruggevraagd of van de jaarlijkse winst worden afgetrokken. Op deze wijze komt de Rijksoverheid bedrijven financieel tegemoet die energiezuinig en milieuvriendelijk bezig zijn. Ook diverse gemeenten en provincies zijn actief in het bevorderen van de Circulaire Economie. Voor bedrijven en organisaties zijn er regionale of lokale innovatiesubsidies. StartCirculair en partner SUBtracers weten daar alles van!

WBSO subsidie

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) stimuleert technische innovatie bij Nederlandse bedrijven. Met de WBSO subsidie komt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondernemers fiscaal tegemoet in de loonkosten van activiteiten die gericht zijn op onderzoek en ontwikkeling voor de eigen onderneming. Zowel bedrijven als zelfstandigen die inkomstenbelasting betalen komen in aanmerking voor een WBSO subsidie. Een voorsprong in de markt verkrijgen door circulair te gaan ondernemen? Door je bedrijfshorizon verder weg te leggen en een ketenaanpak te introduceren, kunnen beide mogelijk worden. Aansluitende regelingen zijn bijvoorbeeld:

  • WBSO, een toegankelijke regeling voor innovatieve bedrijven die een korting op de te betalen loonheffing inhoudt. Een goedgekeurde aanvraag levert tevens een aantrekkelijker BMKB op én de mogelijkheid voor de Innovatiebox.
  • SEED Capital, diverse fondsen met een eigen investeringsstrategie
  • Innovatiekrediet, het financieren van technisch hoog risicovolle innovatieprojecten met een uitstekend marktperspectief
  • Borgstelling MKB kredieten (BMKB), de overheid staat garant voor bedrijfsfinanciering via de bank
  • MKB Innovatiestimulering Topsectoren, misschien wel dé regeling waar innovatie en circulair ondernemen samenkomen. Biedt subsidies voor haalbaarheidsstudies, ‘kennisvouchers’ en voor R&D-samenwerkingsprojecten.

Financieringsarrangementen

Financiële instellingen zien steeds meer het belang van circulair ondernemen in. Zo biedt de Rabobank de Achtergestelde Innovatielening aan. Voor bedrijven in een vroege levensfase die anders voor bancaire leningen niet in aanmerking komen vanwege ontbrekende cash flow of bewezen resultaten. Eén van de thema’s is circulaire economie, en de lening varieert van € 25.000 tot € 150.000.

Fondsen

Diverse fondsen proberen de circulaire economie aan te jagen en stellen hiervoor bedragen ter beschikking. Een voorbeeld is de stichting DOEN, bekend van de Postcodeloterij. Ben je benieuwd of jouw bedrijf of organisatie in aanmerking komt voor een van de bovenstaande regelingen of subsidies (bijvoorbeeld WBSO)? Neem contact op met StartCirculair en wij helpen je hier graag mee verder. Neem contact op

Circulair bedrijfsproces

Bovenstaande subsidieregelingen zijn slechts een greep. Steeds weer wordt bevestigd dat circulair ondernemen een breed begrip is dat voor elk bedrijf of organisatie een specifieke betekenis krijgt. Ben je geïnteresseerd geraakt? Graag verkennen we voor en met jou de mogelijkheden! StartCirculair organiseert diverse bijeenkomsten over circulair ondernemen, voor bedrijven en (non-profit) organisaties. Een van deze bijeenkomsten is onze workshop ‘Circulair ondernemen & financiering’. Neem voor meer informatie contact op met StartCirculair (Bas Douma en Rob Boerée) door een e-mail te sturen naar info@startcirculair.nl. Neem contact op