Verder lezen

//Verder lezen
Verder lezen 2018-10-03T10:03:21+00:00

Op deze plaats een aantal inspirerende publicaties over circulaire economie. Ze komen ook aan de orde tijdens onze inspiratiesessie en workshops.
Tips en suggesties? Laat het ons weten: info@startcirculair.nl

Circulair Organiseren

Aan de slag met circulair ondernemen

In dit (ook voor ons) inspirerende en praktische werkboek van prof. dr. Jan Jonker c.s. is de insteek dat circulaire economie pas handen en voeten in bedrijven kan krijgen als het leidt tot een nieuw businessmodel. Businessmodellen immers zijn de kurk waarop het bedrijfsleven drijft.
Let wel: dit werkboek is ook een aanrader voor non-profit organisaties die met circulair ondernemen (organiseren) aan de slag willen.

Circulair Organiseren: Werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel. Jonker, J., Kothman, I., Faber, N. en Montenegro Navarro, N. (2018). Doetinchem: Stichting OCF 2.0.
Dit werkboek is zonder extra kosten te downloaden via circulairebusinessmodellen.nl

Bezit jij een trein, vliegtuig of snelweg?

Onlangs aanvaardde prof. dr. Jan Jonker de Leerstoel Emile Francqui in Brussel. In zijn inspirerende inaugurele rede laat hij zien hoe een veranderende economie, met daarin nieuwe business modellen en mede mogelijk gemaakt door hybride bankieren, met elkaar een systeem vormen – een systeem dat vraagt om fundamentele veranderingen: ‘Het organiseren ervan bestaat uit hard werken, ploeteren, experimenteren, vallen, opstaan en opnieuw beginnen. Van een ‘masterplan’ is geen sprake.’ Over bezit en gebruik van goederen, anders organiseren: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’.

Met andere woorden: begin aan circulair ondernemen, probeer het en als je hulp nodig hebt…. bel StartCirculair!

Download hier de inaugurele rede van Jan Jonker.

Circulaire Economie… en energietransitie

Deze notitie is een eerste verkenning naar de mogelijke bijdrage van een circulaire economie aan de energietransitie in Nederland, een transitie die is gericht op de in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken doelen: ‘Een goed samenspel van de circulaire economie en de energietransitie is nodig’. 

Download hier het PBL-rapport. En zie hier een samenvatting en onze reactie.

Alles van Waarde

In deze uitgave, met als ondertitel ‘Circulariteit door sectoren heen’, beschrijft ABN Amro heel inzichtelijk wat circulair ondernemen is en kan zijn. Aan de hand van een aantal verdienmodellen in de circulaire economie tonen ze de toepasbaarheid én het succes van circulair ondernemen in alle denkbare sectoren.
Tijdens de inspiratiesessies en workshops van Startcirculair komen deze circulaire business- en verdienmodellen uitgebreid aan bod.

Download Alles van Waarde

Route Circulair

Een boek om te informeren en inspireren, maar bovenal een boek om organisaties aan te moedigen om de stap te zetten van ‘praten’ naar ‘doen’ in de circulaire economie. Met een bedrijfskundige benadering en ervaringen uit de praktijk helpt dit boek nieuwe en bestaande ondernemingen met het zetten van de eerste – of de volgende – stap naar een succesvol circulair bedrijfsmodel.

Material Matters

Een spannende ontdekkingstocht naar hoe we nadenken over onze rol op aarde. Een revolutionair boek, dat de wereld zoals wij die kennen volledig op zijn kop zet. In negen hoofdstukken vol aansprekende voorbeelden werken Thomas Rau en Sabine Oberhuber stapsgewijs toe naar een nieuw economisch model. Een wereld waarin de consument niet langer ‘eigenaar’ maar gebruiker is, materialen rechten krijgen en afval verleden tijd is.

Donut economie

De economische wetenschap ligt in duigen. De financiële crisis werd niet voorspeld, laat staan voorkomen. Achterhaalde economische theorieën hebben een wereld mogelijk gemaakt waarin nog steeds extreme armoede heerst, terwijl de allerrijksten elk jaar rijker worden. Economisch handelen tast de natuur zo sterk aan dat onze toekomst gevaar loopt.
In Donuteconomie laat econoom Kate Raworth zien hoe het mainstream economische denken ons op een dwaalweg heeft gezet. Ze tekent de routekaart die ons kan leiden naar het punt waarop in de behoefte van iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet. Dit alles resulteert in een alternatief en innovatief economisch model voor de 21e eeuw.

Eeuwige winst

Een pragmatische gids over de overgang naar de circulaire economie, vooral bedoeld voor beginnende en kleine(re) ondernemingen. De twee Belgische auteurs schetsen dat anders denken over en omgaan met productiemiddelen, rendabel werken mogelijk maakt zonder daarbij mens of natuur te benadelen. Dat veranderingen nodig zijn, leggen de schrijvers (ondernemer respectievelijk bioloog) uit aan de hand van een terugblik op twee eeuwen grenzeloze groei