Disclaimer

/Disclaimer
Disclaimer2019-04-23T18:52:08+00:00

De inhoud van de website van StartCirculair (bestaande uit de StartCirculair-homepage en achterliggende StartCirculair-pagina’s in het domein https://startcirculair.nl) is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel StartCirculair ernaar streeft dat de informatie op de website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in de informatie te allen tijde voorbehouden. Zo wordt bij de nieuwsartikelen altijd de plaatsingsdatum weergegeven, op deze datum was de informatie actueel en juist maar kan naderhand achterhaald en/of niet meer van toepassing zijn.

StartCirculair is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Aan de inhoud van de website van StartCirculair kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Links naar derden

StartCirculair heeft op zijn website links geplaatst naar websites van derden. StartCirculair is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. StartCirculair plaatst dergelijke links enkel voor het gemak van de bezoeker van de StartCirculair-site zonder daarmee de inhoud van de externe website blindelings te onderschrijven.

Copyright

Alle rechten op de StartCirculair-website, dan wel op werken, ontwerpen, teksten, fotografisch-/beeldmateriaal, aangeboden diensten en producten, scripts en andere items op de StartCirculair-website, berusten bij StartCirculair, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de StartCirculair-websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door StartCirculair of de derde rechthebbende. Mocht u ondanks alle door StartCirculair in acht genomen zorgvuldigheid menen dat uw rechten en/of de rechten van derden worden geschonden, laat StartCirculair dat dan zo spoedig mogelijk weten via het e-mailadres info@startcirculair.nl.