Nieuws

/Nieuws

SIRE campagne ‘Waardeer het, Repareer het’

We gooien in Nederland veel waardevolle spullen weg. Wekelijks wordt alleen al 10,9 miljoen kilo elektrische apparaten en textiel afgedankt. En nog veel meer spullen, die na een kleine reparatie vaak nog prima mee kunnen. Met de campagne ‘Waardeer het, Repareer het’ wil SIRE zoveel mogelijk Nederlanders bewegen hun kapotte spullen te repareren door mensen […]

By | 9 september 2019 | Nieuws | No Comments

Zelfstandig circulair ondernemen

Zelfstandige ondernemers (zzp’ers) zijn werkzaam in alle sectoren van de economie. Vroeg of laat zullen alle bedrijven en organisaties (gemeenten, onderwijs, zorg, sport) de transitie naar circulariteit doormaken. Dus ook jij als zelfstandig ondernemer krijgt er vandaag of morgen mee te maken. N.B. Dit artikel is ook geplaatst op ZZP-Nederland en op ZZP-Mokum. StartCirculair organiseert na de […]

80 miljoen extra voor circulaire economie

Het kabinet heeft een bedrag van € 80 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de circulaire economie in 2019 en 2020. Daarmee krijgen bedrijfsleven en decentrale overheden een kans om projecten aan te dragen die passen in de transitie naar een economie zonder afval en daarmee een bijdrage te leveren aan de CO2-reductieopgave. Het subsidiepercentage voor […]

Uitvoeringsprogramma CE

Donderdag 19 februari 2019 presenteerde het kabinet het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie. Hiermee geven kabinet en deelnemende partijen voortvarend vorm aan de transitie naar een circulaire economie. Op deze plaats een korte toelichting. Hieronder kun je het volledige programma downloaden. Aanleiding In het programma ‘Nederland Circulair 2050’ is de kabinetsvisie op de circulaire economie neergezet. Doel is […]

By | 6 april 2019 | Nieuws | No Comments

Financiële sector jaagt duurzaamheid aan

De financiële sector kan een rol spelen als aanjager van duurzaamheid. Dat stellen hoogleraar Dirk Schoenmaker en Willem Schramade, senior portfoliomanager bij NN Investment Partners. “Er is al veel meer bewijs dan men denkt.”  In het boek Principles of Sustainable Financepresenteren Dirk Schoenmaker, hoogleraar Banking en Finance aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit, en Willem Schramade, senior portfoliomanager impact investing bij NN Investment Partnets, een […]

By | 5 april 2019 | Nieuws | No Comments

Training Omgevingsbewust Circulair

Alle overheden staan voor de uitdaging voor een nieuw economisch, circulair systeem met hoogwaardig hergebruik en recycling van grondstoffen en afval. Belangrijk voor klimaat, energie en… ook sociaal. Bedrijven, organisaties en overheden zijn begonnen met deze transitie. Het gaat nog niet snel (genoeg). Gemeenten, waterschappen en provincies spelen een belangrijke rol – maar waar gaat […]

By | 16 februari 2019 | Nieuws | No Comments

Versnellingshuis Nederland circulair

Nederland innoveert en werkt aan verduurzaming. Onderdeel van dit proces is circulair ondernemen: grondstoffen slimmer inzetten en daarmee het realiseren van meer waarde voor bedrijf of organisatie, voor de omgeving en voor de mens. Uitdagingen waar het bedrijfsleven niet alleen voor staat. Daarom hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO Nederland, Nederland circulair!, het Interprovinciaal Overleg en RVO de handen ineen geslagen en het […]

By | 6 februari 2019 | Nieuws | No Comments

‘Circulaire economie’ in Klimaatakkoord

Met het kersverse Klimaatakkoord op tafel lijkt het erop dat in Nederland twee belangrijke ambities om voorrang strijden in aandacht en in aanpak: het organiseren van een circulaire economie én de forse reductie van de emissie van broeikasgassen. Maar schijn bedriegt: er is wel degelijk een directe relatie tussen deze twee prioriteiten. We durven zelfs […]

By | 10 januari 2019 | Nieuws | No Comments

Kamervragen n.a.v. ons onderzoek

Startcirculair en SUBtracers hebben de coalitieakkoorden van 100 met name kleine en middelgrote gemeenten geanalyseerd: wat zijn de ambities en plannen van gemeenten als het gaat om circulaire economie? Recent hebben we de resultaten van onze scan gepubliceerd, zie hier. Tweede-Kamerleden Özütok en Kröger hebben vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en […]

By | 10 januari 2019 | Nieuws | No Comments

BNR Eyeopeners over circulaire economie

Duurzaamheid, recyclen, circulair: allemaal prachtige woorden, maar schiet het ook echt een beetje op? Hebben we het afgelopen jaar genoeg bereikt met z’n allen? SUBtracers en StartCirculair hebben BNR/Eyeopeners verleid om in de laatste uitzending van 2018 aandacht te besteden aan circulair ondernemen. Met als gasten de koplopers Rick Veenendaal van het bedrijf Gispen en Eric […]

By | 27 december 2018 | Nieuws | No Comments