bas

/Bas Douma

Financiële sector jaagt duurzaamheid aan

De financiële sector kan een rol spelen als aanjager van duurzaamheid. Dat stellen hoogleraar Dirk Schoenmaker en Willem Schramade, senior portfoliomanager bij NN Investment Partners. “Er is al veel meer bewijs dan men denkt.”  In het boek Principles of Sustainable Financepresenteren Dirk Schoenmaker, hoogleraar Banking en Finance aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit, en Willem Schramade, senior portfoliomanager impact investing bij NN Investment Partnets, een […]

By | 5 april 2019 | Nieuws | No Comments

Amsterdome: circulaire eventlocatie

Kiezen tussen inspirerend en duurzaam. Dat hoeft niet langer. Ontvang gasten in de eerste circulaire evenementenlocatie van Nederland: de Amsterdome! Een locatie met een verhaal dat tot de verbeelding spreekt: nooit eerder is op zo’n schaal een koepel herbouwd met de oorspronkelijke materialen. Duurzaam van binnen en buiten Ook binnen is duurzaamheid troef in deze […]

Ontroerend…

Blog van Rob Boerée, initiatiefnemer Startcirculair Ik hield het niet droog. Maar ook als het niet had geregend, zou dat zijn gebeurd. Tijdens de Klimaatmars, afgelopen zondag. Samen met mijn lief kom ik aanlopen van het Centraal Station. En al halverwege het Damrak is het vol. Met opgewekte mensen, in alle soorten en maten, overal […]

By | 11 maart 2019 | Blog | No Comments

Uitvoeringsprogramma CE

Donderdag 19 februari 2019 presenteerde het kabinet het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie. Hiermee geven kabinet en deelnemende partijen voortvarend vorm aan de transitie naar een circulaire economie. Op deze plaats een korte toelichting. Hieronder kun je het volledige programma downloaden. Aanleiding In het programma ‘Nederland Circulair 2050’ is de kabinetsvisie op de circulaire economie neergezet. Doel is […]

By | 23 februari 2019 | Nieuws | No Comments

Training Omgevingsbewust Circulair

Alle overheden staan voor de uitdaging voor een nieuw economisch, circulair systeem met hoogwaardig hergebruik en recycling van grondstoffen en afval. Belangrijk voor klimaat, energie en… ook sociaal. Bedrijven, organisaties en overheden zijn begonnen met deze transitie. Het gaat nog niet snel (genoeg). Gemeenten, waterschappen en provincies spelen een belangrijke rol – maar waar gaat […]

By | 16 februari 2019 | Nieuws | No Comments

Versnellingshuis Nederland circulair

Nederland innoveert en werkt aan verduurzaming. Onderdeel van dit proces is circulair ondernemen: grondstoffen slimmer inzetten en daarmee het realiseren van meer waarde voor bedrijf of organisatie, voor de omgeving en voor de mens. Uitdagingen waar het bedrijfsleven niet alleen voor staat. Daarom hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO Nederland, Nederland circulair!, het Interprovinciaal Overleg en RVO de handen ineen geslagen en het […]

By | 6 februari 2019 | Nieuws | No Comments

‘Circulaire economie’ in Klimaatakkoord

Met het kersverse Klimaatakkoord op tafel lijkt het erop dat in Nederland twee belangrijke ambities om voorrang strijden in aandacht en in aanpak: het organiseren van een circulaire economie én de forse reductie van de emissie van broeikasgassen. Maar schijn bedriegt: er is wel degelijk een directe relatie tussen deze twee prioriteiten. We durven zelfs […]

By | 10 januari 2019 | Nieuws | No Comments

Kamervragen n.a.v. ons onderzoek

Startcirculair en SUBtracers hebben de coalitieakkoorden van 100 met name kleine en middelgrote gemeenten geanalyseerd: wat zijn de ambities en plannen van gemeenten als het gaat om circulaire economie? Recent hebben we de resultaten van onze scan gepubliceerd, zie hier. Tweede-Kamerleden Özütok en Kröger hebben vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en […]

By | 10 januari 2019 | Nieuws | No Comments