Amsterdam 100% circulair in 2050

//Amsterdam 100% circulair in 2050

Amsterdam wil in 2050 een circulaire stad zijn. Een stad waar waardevolle materialen en grondstoffen worden hergebruikt en geen afval wordt geproduceerd. Door volop in te zetten op hergebruik, zorgt dit ook voor meer lokale werkgelegenheid in de reparatie en verwerkingssector.

Daarnaast zorgt deze verandering in consumptie en productie voor een verbetering van arbeidsomstandigheden in lagelonenlanden en zorgen we ervoor dat de levensstandaard van mensen wordt verhoogd, zowel binnen de stadsgrenzen als daarbuiten.

Ambities

De gemeente stelt concrete doelen voor het circulair maken van de hoofdstad:

  • In 2030 wil Amsterdam 50% minder nieuwe grondstoffen gebruiken.
  • In 2050 wil de stad 100% circulair is.

De aanpak beschrijft de gemeente in de Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025. Er is ook een publieksversie. Het Innovatie- en uitvoeringsprogramma Amsterdam Circulair 2020 – 2021 beschrijft ruim 200 projecten die we momenteel al uitvoeren in de stad – veelal in samenwerking met partners.

Monitor

Om de voortgang van een circulaire stad te kunnen volgen, ontwikkelt Amsterdam een Monitor. De monitor brengt grondstoffen- en materiaalstromen in kaart die de stad binnenkomen en volgt ze tot dat ze verwerkt worden.

Stadsdonut van Amsterdam

Om nu en straks te toetsen of we op de goede weg zijn naar een volledig circulaire stad, heeft de Britse econoom Kate Raworth de Stadsdonut voor Amsterdam ontwikkeld. Een raamwerk dat structureel gevuld wordt met actuele data op ecologische en sociale thema’s in de stad en de steden waar ons consumptiegedrag invloed op heeft. De Stadsdonut voor Amsterdam dient uiteindelijk om richting te geven aan de keuzes die Amsterdam maakt en het beleid dat de stad voert.

1 april 2020