Circulairinbedrijf.nl

//Circulairinbedrijf.nl

Circulairinbedrijf.nl helpt ondernemers en organisaties hun aangeleverde afval terug te brengen naar de grondstof, deze te verwerken en daar weer nieuwe producten van te maken. Deze producten zijn ook verkrijgbaar in de webshop, wat de cirkel rond maakt. Het circulaire assortiment is er op gericht om organisaties te helpen om hun CO2-footprint te verlagen. Het doel is om op deze manier, in co-creatie met bedrijven, lineaire materiaalketens circulair te maken.

Worstelen met circulariteit

Dit inzicht was het startpunt voor het platform Circulairinbedrijf.nl. Maarten Coppens, medeoprichter: ‘We merken dat veel ondernemers en organisaties worstelen met circulariteit. Ze willen hier graag mee starten maar weten vaak niet hoe. Wij helpen hen anders naar hun afvalstromen te kijken en er nieuwe en zo nuttig mogelijke toepassingen voor te vinden. Wij zien deze afvalstromen namelijk als nieuwe grondstof waardoor er legio nieuwe mogelijkheden ontstaan.’

Projecten met o.a. KLM

Met hun kennis en netwerk op gebied van afvalinzameling, recycling en productie werkt het bedrijf constant aan nieuwe circulaire grondstoffenketens. Zij hebben bijvoorbeeld meerdere projecten i.s.m. KLM (zie hier), Vrumona en Jacobs Douwe Egberts afgerond waarin onze circulaire gedachtegang tot uiting komt. Daarnaast produceren ze vanuit advies en behoefte eigen circulaire producten. Een goed voorbeeld hiervan is de BonTon, gemaakt van 100% gerecycled kunststof, waarmee afval scheiden aan de bron direct mogelijk is.

Meer weten

Meer weten over koploper Circulairinbedrij.nl? Zie dan hun website voor al hun circulaire activiteiten en ook contactgegevens.

Meer inspiratie

Startcirculair ondersteunt bedrijven en organisaties die meer willen weten van Circulaire Economie – om vervolgens zelf aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Dat doen we met informatieinspiratie en workshops, scholing van docenten en met advies (waaronder financieel advies).

 

 

 

 

4 oktober 2019