Harald ten Dam: “Lef, creativiteit en doorzettingsvermogen tellen!”

//Harald ten Dam: “Lef, creativiteit en doorzettingsvermogen tellen!”

Hoogheemraadschap van Delfland faciliteert één van de workshops speciaal voor zzp’ers, interim professionals en consultants die we in september en oktober organiseren. In de aanloop naar deze workshops legden we Harald ten Dam, alliantiemanager Duurzaam Circulair bij het Hoogheemraadschap Delfland, een aantal vragen voor.

Kansen om het anders te doen

‘Het Hoogheemraadschap van Delfland wil in de uitvoering van haar taken invulling geven aan een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid voor “People, Profit en Planet”. We kunnen het ook ‘rentmeesterschap’ noemen. Met z’n allen verbruiken we veel energie en grondstoffen. Op ons werkterrein hebben onze reststromen nog heel veel waarde.We hebben veel kansen en mogelijkheden om het ‘anders’ te doen – die kansen grijpen we.’

Vele mogelijkheden

‘Binnen onze organisatie hebben we vele mogelijkheden. Denk aan wat wij noemen de “in-kant”, zoals bij de uitvoering van projecten en bij inkoop; circulair aanbesteden is voor ons een belangrijk instrument. Daarnaast biedt de bedrijfsvoering van elke organisatie vele mogelijkheden, bij ons zijn dat beheer & onderhoud (denk aan asset management) en kantoormaterieel, gebouwbeheer, catering en mobiliteit.

Aan de “uit-kant” kunnen we afval voorkomen of terugbrengen in de keten, reststromen uit beheer & onderhoud nuttig en duurzaam terugbrengen in de keten en waardevolle stoffen winnen uit afvalwaterzuivering. Zoals bijvoorbeeld fosfaat en energiewinning uit slibvergisting’

Mindshift

‘Onze aanpak is stapsgewijs, waarbij we zijn begonnen met het formuleren van ambities en die ook formeel vast te leggen. Vervolgens hebben we een organisatie opgetuigd, met een team inclusief een programmamanager, energiecoördinator, verandermanager en alliantiemanager. Onze insteek is en was: learning by doing, waarbij vanuit de organisatie concrete activiteiten zijn aangedragen – de uitvoering ervan faciliteren we vanuit het programmateam. Het gaat namelijk om een mindshift bij medewerkers en vervolgens ook bij onze ketenpartners.’

Leren door doen

‘Denk bijvoorbeeld als consultant niet in blauwdrukken. De weg naar circulair ondernemen is echt zoeken hoe het moet. Denk goed na, handel daarnaar en leer ervan. Leren door te doen: wie nog nooit een fout heeft gemaakt, heeft nog nooit iets nieuws geprobeerd. Ja, het vraagt om een lange adem met onderweg veel (ook juridische) tegenwerking en tegenslagen. Wees daarop voorbereid en houd koers.’

Doorzettingsvermogen

‘Voor professionals die bij ons komen werken, zal het steeds meer gaan om competenties als lef, creativiteit, enthousiasme en vooral doorzettingsvermogen. Circulair ondernemen vraagt daarom, en circulair ondernemen doet vervolgens ook een organisatie veranderen.’

Meer inspiratie

Startcirculair ondersteunt bedrijven en organisaties die meer willen weten van Circulaire Economie – om vervolgens zelf aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Dat doen we met informatieinspiratie en workshops, scholing van docenten en met advies (waaronder financieel advies).

Heb je een vraag, wil je meer informatie of wil je een afspraak maken? Laat het ons weten: E info@startcirculair.nl | M +31 6 200 11 5 11

9 september 2019