Geanne van Arkel: ‘Werken bij ons vraagt om affiniteit met circulair’

//Geanne van Arkel: ‘Werken bij ons vraagt om affiniteit met circulair’

Interface faciliteert een van de workshops speciaal voor zzp’ers, interim professional en consultants die we in september en oktober organiseren. In de aanloop naar deze workshops legden we Geanne van Arkel, manager Sustainable Development, een aantal vragen voor.

Waarom circulair ondernemen?

‘Interface werkt al sinds de jaren negentig aan wat nu circulair ondernemen wordt genoemd. Omdat we willen laten zien dat succesvol en duurzaam – in alle facetten – ondernemen samengaat en dat we kunnen bijdragen aan wat wij noemen een ‘climate fit for life’. Hierdoor kunnen we zelfs bijdragen aan het tegengaan van de opwarming van de aarde.’

Welke toepassingen zien jullie?

‘Door het leren van de natuur – biomimicry genoemd – als uitgangspunt te nemen voor circulair ondernemen zijn we letterlijk gaan kijken hoe ons bedrijf als de natuur kan opereren. Zonder afval, met gezonde materialen, hernieuwbare energie, circulair, zoveel mogelijk gebruik makend van wat lokaal aanwezig is. Dat kun je als organisatie niet alleen, dus samenwerken met je toeleveranciers en klanten én met andere sectoren is cruciaal.

Deze aanpak heeft geleid tot het wereldwijd terugbrengen van onze productie-voetprint met 96%. En ook dat Interface tapijttegels gemiddeld een 66% lagere CO2 voetprint hebben dan in 1996. Daarnaast werken we samen met partners om de gebruiksduur van onze tapijttegels door onderhoud te verlengen en ze na gebruik zoveel mogelijk een tweede leven te geven.’

Ambitieus zijn

‘Het is slim om ambitieus te zijn en elke keer opnieuw een zo’n groot mogelijke stap te zetten richting het doel om een bedrijf te worden die niet alleen een herstellende bijdrage levert, maar zelfs regenererend onderneemt. Deze aanpak hebben we geleerd van The Natural Step, waardoor je zowel incrementeel als radicaal innoveert. En dat werkt op zowel product, proces als business model niveau.’

Aanbeveling voor zelfstandige professionals

‘Ik zie een behoefte aan vertalers en bruggenbouwers. Veelal blijven bedrijven nog teveel binnen hun eigen keten aan circulariteit werken, terwijl de samenwerking met andere sectoren juist leidt tot een betere circulaire oplossing. Ook is het lastig dat veel disciplines niet elkaars taal spreken: circulaire oplossingen ontstaan juist door multidisciplinaire oplossingen.’

Affiniteit met Circulaire Economie

‘Wij gaan er vanuit dat sollicitanten bij Interface meer affiniteit of ervaring hebben met cross-sectorale en multidisciplinaire oplossingen. Dat is wat ons betreft cruciaal om de inclusieve, low carbon, bio-based, circulaire economie te realiseren die tegelijkertijd bijdraagt aan de Sustainable Development Goals.

Meer informatie

https://www.interface.com/EU/nl-NL/duurzaamheid/onze-reis-nl_NL
https://www.re-volt.nl/interface-case-study
https://goexplorer.org/making-carpet-tiles-from-old-fishing-nets/
YouTube-video

Meer inspiratie

Startcirculair ondersteunt bedrijven en organisaties die meer willen weten van Circulaire Economie – om vervolgens zelf aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Dat doen we met informatieinspiratie en workshops, scholing van docenten en met advies (waaronder financieel advies).

Heb je een vraag, wil je meer informatie of wil je een afspraak maken? Laat het ons weten: E info@startcirculair.nl | M +31 6 200 11 5 11

8 september 2019