80 miljoen extra voor circulaire economie

//80 miljoen extra voor circulaire economie

Het kabinet heeft een bedrag van € 80 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de circulaire economie in 2019 en 2020. Daarmee krijgen bedrijfsleven en decentrale overheden een kans om projecten aan te dragen die passen in de transitie naar een economie zonder afval en daarmee een bijdrage te leveren aan de CO2-reductieopgave.

Het subsidiepercentage voor een bedrijf of organisatie kan oplopen tot 80% van de projectkosten!

De beschikbare middelen maken het mogelijk om de transitie richting een circulaire economie op te schalen en te versnellen. In 2050 moet Nederland 100% circulair zijn. In 2030 zouden we op de helft moeten zijn. Een circulaire economie is belangrijk om efficiënter om te gaan met onze grondstoffen en om het klimaatakkoord van Parijs te halen.

Zie hier voor meer informatie over deze zogeheten DEI-regeling.

Aan de slag

Startcirculair ondersteunt bedrijven en organisaties die aan de slag willen gaan met circulair ondernemen. Dat doen we met informatie (white paper, literatuur, koplopers), verschillende inspiratie en startworkshops en met advies (waaronder financieel advies).

Ik wil meer weten

21 mei 2019