Financiële sector jaagt duurzaamheid aan

//Financiële sector jaagt duurzaamheid aan

De financiële sector kan een rol spelen als aanjager van duurzaamheid. Dat stellen hoogleraar Dirk Schoenmaker en Willem Schramade, senior portfoliomanager bij NN Investment Partners. “Er is al veel meer bewijs dan men denkt.” 

In het boek Principles of Sustainable Financepresenteren Dirk Schoenmaker, hoogleraar Banking en Finance aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit, en Willem Schramade, senior portfoliomanager impact investing bij NN Investment Partnets, een overzicht van duurzame ontwikkelingen binnen de financiële sector. Het doel? Een gedragsverandering te weeg brengen.

Aanjager van duurzaamheid in plaats van obstakel

Schoenmaker en Schramade stellen dat de financiële sector in plaats van een obstakel in de transitie naar een duurzame economie, juist de rol van aanjager kan spelen. De kernboodschap van het boek is dat het noodzakelijk is om een omslag in het denken te maken van maximalisatie van winst naar de berekening van de integrale waarde.

Schoenmaker legt de methode om de integrale waarde te berekenen als volgt uit: “De financiële kant, de sociale kant en de omgevingskant of environmental kant integreren. Dus niet slechts optellen, maar dat je ze alle drie meeneemt, ingewikkelder is het niet. Als je dat doet dan heb je eigenlijk het concept van het boek te pakken.”

“De rekensom, dat is niet het probleem”, concludeert hij. Waarom deze methode nog niet grootschalig wordt toegepast, vertelt Schramade: “De belangrijkste barrière is vastgeroest denken. Alles in financiële termen uitdrukken is heel makkelijk, dus dat blijf je doen.”

Lees verder over deze succesvolle circulaire business cases op DuurzaamBedrijfsleven.
Dit bericht is afkomstig van DuurzaamBedrijfsleven.nl het grootste en snelst groeiende B2B kennis- en informatieplatform over duurzaam ondernemen en innovatie in Nederland. Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf volledig op de hoogte van het beste en laatste duurzame nieuws uit het bedrijfsleven.

‘Waarde is meer dan winst’

We vroegen onze samenwerkpartner SUBtracers om een reactie. Wim van der Flier: “Kern van het circulair leren denken, de essentiële stap naar daadwérkelijk circulair ondernemen, is om waarde te definiëren in bredere termen dan de resultante van eigen opbrengsten en kosten van het bedrijf, de winst. Hoewel individuele ondernemers en bestuurders binnen de sleutel hiertoe in handen hebben, door hun eigen denkkader tegen het licht te houden, is dit enorm lastig, omdat dit circulaire denken in wezen een systeemtransitie impliceert.”

Ook Van der Flier geeft aan dat de financiële sector, omdat het bij de keuze van financieringen de ultieme aanjaagfunctie bezit, voor deze transitie van onschatbare waarde kan zijn. Van der Flier: “Ik deel de visie van Schoenmaker en Schramade hierop. Een volgende stap zou kunnen zijn dat de financiële sector ‘in den brede’ een dergelijke visie formuleert en ernaar gaat handelen. Hier is ook en vooral een rol weggelegd voor de overheid als de hoeder van het algemeen belang: zou bijvoorbeeld het ministerie van Financiën een dergelijke sectorbrede aanpak kunnen initiëren?”

Meer weten

Wil je starten met circulair ondernemen en daarbij weten wat financiering en subsidie voor jouw organisatie kan betekenen? Zie dan hier. Heb je een vraag voor onze financiële specialist Wim van der Flier? Mail hem: Wim@StartCirculair.nl.

Startcirculair ondersteunt bedrijven en organisaties die meer willen weten van Circulaire Economie om vervolgens aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Dat doen we met informatieinspiratie en workshops en met advies (waaronder financieel advies).
Heb je een vraag, wil je meer informatie of wil je een afspraak maken? Laat het ons weten: E info@startcirculair.nl | M +31 6 200 11 5 11

5 april 2019