Training Omgevingsbewust Circulair

//Training Omgevingsbewust Circulair

Alle overheden staan voor de uitdaging voor een nieuw economisch, circulair systeem met hoogwaardig hergebruik en recycling van grondstoffen en afval. Belangrijk voor klimaat, energie en… ook sociaal. Bedrijven, organisaties en overheden zijn begonnen met deze transitie. Het gaat nog niet snel (genoeg). Gemeenten, waterschappen en provincies spelen een belangrijke rol – maar waar gaat het precies over? Vaak is het niet helder wat we onder circulair ondernemen verstaan. En het blijkt dat nog lang niet iedereen erbij betrokken is, die dat wel zouden moeten zijn!

Eén zaak is wel helder: overheden kunnen het niet alleen en hebben hun omgeving keihard nodig om circulair te ondernemen!

Wat is Omgevingsbewust Circulair?

Met samenwerkpartner Publiec organiseert Startcirculair de training Omgevingsbewust Circulair. Centraal staat: hoe krijgen we de (interne) organisatie mee, hoe help jij de dialoog met de omgeving te ondersteunen? Maar ook: hoe bedrijven en organiseren te stimuleren om met circulair ondernemen aan de slag te gaan? Hoe begeleid je bestuurders en ambtenaren in deze veranderende rol van de (lokale) overheid?

Hoe gaan we te werk?

We starten de inspirerende en verkennende training ‘Omgevingsbewust Circulair’ met een integrale groep uit de organisatie. We brengen het vraagstuk over Circulaire Economie voor jouw organisatie in kaart. En brengen de nodige kennis over circulair ondernemen mee!

Daarna gaan we op basis van de uitkomsten van de startsessie op maat met de organisatie aan de slag: wat is onze ambitie? Hebben we scherp welke opgave we hebben naar onze bedrijfsvoering én naar bedrijven en organisaties? En welke rol nemen we als gemeente in en welke ruimte geven we aan de omgeving? Wie is die omgeving? En natuurlijk, hoe sluiten we aan om gezamenlijk de gestelde doelen te behalen?

Voor wie?

Deze training is voor bestuurders, beleidsmedewerkers, projectleiders en communicatieprofessionals van gemeenten, waterschappen en provincies.

Gemeenten en circulair

Recent heeft Startcirculair een onderzoek gedaan naar de circulaire ambities van vele (kleine en middelgrote) gemeenten, zie hier. Met onze aanbevelingen erbij!

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Publiec is specialist op het gebied van non-profit en overheidscommunicatie. De maatschappelijke dialoog organiseren, het ontwikkelen van een communicatiestrategie bij beleidsdossiers, woordvoering namens het bestuur richting de stad of bedenken én uitvoeren van communicatie bij projecten met een kop en een staart. Het vraagt om specifieke kennis over de rol en positie van de overheid of non-profit organisaties, met aandacht voor de politiek-bestuurlijke context en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

16 februari 2019