Kamervragen n.a.v. ons onderzoek

//Kamervragen n.a.v. ons onderzoek

Startcirculair en SUBtracers hebben de coalitieakkoorden van 100 met name kleine en middelgrote gemeenten geanalyseerd: wat zijn de ambities en plannen van gemeenten als het gaat om circulaire economie? Recent hebben we de resultaten van onze scan gepubliceerd, zie hier.

Tweede-Kamerleden Özütok en Kröger hebben vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het gemeentelijk beleid ten aanzien van de circulaire economie.

  1. Kent u het onderzoek van StartCirculair en SUBtracers naar het gemeentelijk beleid ten aanzien van de circulaire economie?
  2. Herkent u het beeld dat geschetst wordt in het onderzoek dat veel met name kleine en middelgrote gemeenten wel ambities hebben, maar niet of nauwelijks aangeven hoe zij de circulaire economie willen vormgeven en hoe ze circulair ondernemerschap gaan stimuleren? Zo nee, waarom niet?
  3. Deelt u de analyse dat vooral kleine en middelgrote gemeenten een tekort aan kennis hebben om effectief bij te kunnen dragen aan een circulaire economie en het stimuleren van circulair ondernemerschap? Zo ja, wat is hiervan de precieze oorzaak? Zo nee, waarom niet?
  4. Hoe beoordeelt u de zes aanbevelingen die naar voren komen uit het onderzoek? Kunt u per aanbeveling aangeven op welke wijze u de gemeenten hierbij kunt ondersteunen?
  5. Ervaren gemeenten belemmeringen in regelgeving, het maken van beleid en het stimuleren van de circulaire economie en circulair ondernemerschap? Zo ja, tegen welke regels lopen zij aan?
  6. Wat gaat u verder doen om gemeenten actief te ondersteunen om de ambities die er zijn, op het gebied van circulaire economie en ten aanzien van het stimuleren van circulair ondernemerschap, om te zetten in effectief beleid?
  7. Kunt u een actuele stand van zaken geven ten aanzien de vorderingen die gemeenten en andere decentrale overheden maken ten aanzien van het circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden?

Ons onderzoeksrapport

Antwoord kabinet

 

Startcirculair ondersteunt bedrijven en organisaties die meer willen weten van Circulaire Economie om vervolgens aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Dat doen we met informatieinspiratie en workshops en met advies (waaronder financieel advies).
Heb je een vraag, wil je meer informatie of wil je een afspraak maken? Laat het ons weten: E info@startcirculair.nl | M +31 6 200 11 5 11

10 januari 2019