NL Denktank: versnel circulaire economie

//NL Denktank: versnel circulaire economie

Recent verscheen het eindrapport van de Nationale DenkTank 2018 over het jaarthema circulaire economie. Dit rapport bevat tien haalbare oplossingen om de transitie naar een circulaire metropool te versnellen. De Nationale DenkTank 2018 bestaat uit 20 getalenteerde net afgestudeerden. Zij hebben de afgelopen vier maanden hier intensief onderzoek naar gedaan.

De DenkTankers dragen bij aan de ambitie van de Rijksoverheid om de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair te laten zijn. Dit hebben zij in samenwerking gedaan met acht themapartners uit bedrijfsleven, overheid en filantropie.

Tien oplossingen

Het rapport ‘De hoogste circularitijd’ beschrijft tien concrete ideeën die de circulaire economie een zetje in de rug zullen geven. ”Circulaire economie gaat niet alleen om afval scheiden, maar ook om minder kopen en meer producten samen delen.”zegt deelneemster Nine de Planque van de Nationale DenkTank 2018. “Eigenlijk is een systeemverandering nodig om tot een circulaire economie te komen. Met onze oplossingen hebben we gezocht naar de ruimte die er wél al is in het huidige systeem en die maximaal benut.” Twee oplossingen zijn SpaCE en WerkCE.

SpaCE: ‘circulair onderwijs’

De Nationale DenkTank ziet veel kans op impact bij kinderen, die nog kunnen worden geleerd anders dan ’lineair’ te denken. Begin 2019 starten op vier basisscholen in de gemeenten Rotterdam en Haarlemmermeer pilots met het lespakket SpaCE. Viaeen online leeromgeving zullen leerlingen uit groep 7 vier wekenlang de ins en outs van grondstoffen en kringlopen leren. SpaCE gelooft dat als we in Nederland in 2050 volledig circulair willen zijn, dat we dan vandaag moeten beginnen met de leiders van morgen.

N.B. Ook het voortgezet onderwijs kan in dit verband een belangrijke rol spelen. Zo werkt StartCirculair samen met stichting Technasium om docenten van bijna 100 technasia te scholen aan de slag te gaan met ‘circulair onderwijs’. Doel is om leerlingen bedrijven en organisaties te laten ondersteunen op het vlak van circulair ondernemen. Zie hier voor meer informatie.

WerkCE: circulaire toolkit

Met WerkCE de Circulaire Toolkit krijgen organisaties tools om via kleine aanpassingen een stuk circulairder te worden. WerkCE is een programma waarmee werkgevers op een leuke en ludieke manier betrokkenheid van de werknemers kunnen vergroten. Voor werkgevers worden er, bijvoorbeeld op het gebied van inkoopbeleid, meer circulaire alternatieven geboden. De tool laat organisaties zien welke besparing dit zal opleveren, zowel op financieel vlak als in grondstofgebruik. Bovendien zorgt WerkCE de Circulaire Toolkit voor een mindset-verandering die zowel op de werkvloer als thuis effect zal hebben.

Online eindrapport

De tien oplossingen zijn beschreven in het eindrapport ’De hoogste circularitijd’. Het complete eindrapport is te lezen op www.ndt18.nl. Dit jaar heeft de Nationale DenkTank uit duurzaamheidsoverwegingen ervoor gekozen het rapport te publiceren als website en geen volledig eindrapport te laten drukken.

Over Stichting de Nationale DenkTank

Stichting de Nationale DenkTank is opgericht vanuit het ideaal om een brug te slaan tussen de overheid, de wetenschap, het bedrijfsleven en de filantropie – met als doel de Nederlandse samenleving met vernieuwende ideeën vooruit te helpen. Voor meer informatie kijk op www.nationale-denktank.nl.

Startcirculair ondersteunt bedrijven en organisaties die meer willen weten van Circulaire Economie om vervolgens aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Dat doen we met informatieinspiratie en workshops en met advies (waaronder financieel advies).
Heb je een vraag, wil je meer informatie of wil je een afspraak maken? Laat het ons weten: E info@startcirculair.nl | M +31 6 200 11 5 11

12 december 2018