Wat doen we met circulaire economie?

//Wat doen we met circulaire economie?

Onderzoek gemeentebeleid circulaire economie

Gemeenten weten zich geen raad met circulaire economie

Veel gemeenten hebben geen of nauwelijks een idee hoe ze de circulaire economie kunnen helpen realiseren. Dat stellen StartCirculair en SUBtracers na een uitgebreide analyse van een fors aantal gemeentelijke coalitie-akkoorden. “Veel met name kleine en middelgrote gemeenten hebben wél de ambitie, maar geven niet of nauwelijks aan hoe ze de circulaire economie willen vormgeven en hoe ze circulair ondernemerschap gaan stimuleren,” aldus Bas Douma van StartCirculair.

Verschillende gemeenten hebben de handreiking uit Den Haag (Nederland Circulair in 2050) al opgepakt, maar veel kleine en middelgrote gemeenten hebben nog geen beleid om de circulaire economie te realiseren. Dat is niet vreemd. Het daadwerkelijk realiseren van een circulaire economie vraagt om (praktijk)kennis over circulair ondernemen en ook om kennis van nationale en Europese financieringsinstrumenten. Aangezien circulair ondernemen alleen werkt wanneer de hele keten meedoet, is ook het bouwen van netwerken van fundamenteel belang.

Kamervragen

Het onderzoek van StartCirculair en SUBtracers heeft ook de aandacht van de Tweede Kamer gekregen. Een aantal kamerleden heeft vragen gesteld aan de minister en de staatssecretaris, zie hier.

Cruciale rol gemeente

Voor het organiseren van een Circulaire Economie bestaat geen blauwdruk. Elke organisatie of bedrijf zal zelf én samen met de omgeving de eerste stappen moeten zetten en kansen moeten identificeren. Gemeenten spelen een cruciale rol als facilitator. Gemeenten vormen feitelijk de machinekamers van de circulaire economie omdat zij burgers, bedrijven en maatschappelijke partners (onderwijs, zorginstellingen, sportverenigingen) kunnen verbinden en de benodigde uitvoeringskracht kunnen organiseren. Uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in het voorjaar van 2018 bleek echter dat gemeenten sterk behoefte hebben aan kennis over circulaire economie en aan praktijkvoorbeelden.

Aanbevelingen

StartCirculair en SUBtracers doen zes aanbevelingen aan gemeenten om met de circulaire economie aan de slag te gaan:

  1. Creëer bewustzijn en kennis binnen de gemeente door het organiseren van inspiratiesessies en het daarbij uitnodigen van aansprekende koplopers (bedrijven, organisaties, andere gemeenten)
  2. Faciliteer ‘netwerken van ondernemers en organisaties’ (onderwijs, sport, zorg, enz.) om samen een circulaire gemeente te worden
  3. Stel circulair als eis bij inkopen door de gemeente zelf en borg dit binnen de gemeentelijke organisatie
  4. Ondersteun bedrijven en organisaties die op zoek willen naar financiering en stimulansen voor bijv. product- en diensten-innovaties: denk aan informatie, routes, verwijzingen, ondersteuning.
  5. Benut de mogelijkheden van een stimuleringsfonds (investeringsfonds) voor bedrijven en organisaties binnen de gemeente die met circulair ondernemen aan de slag willen
  6. Betrek waar mogelijk en van toepassing ook de invoering van de nieuwe Omgevingswet bij het stimuleren van lokale en regionale circulaire economie

Op weg helpen

StartCirculair beoogt overheden, bedrijven en organisaties (onderwijs, zorg, sport, enz.) op weg te helpen in de overgang naar een circulaire economie. Behalve het geven van voorlichting bestaat dit uit het organiseren van inspiratiesessies met koplopers en in-house workshops, waaronder ‘Circulaire Economie en financiering & subsidie’. Zie verder ook bij Inspiratie en workshops.

Dit jaar organiseert StartCirculair scholingen voor Technasia, zodat leerlingen en docenten van bijna 100 scholen bedrijven en organisatie kunnen ondersteunen met hun circulair ondernemen. Zie hier voor meer informatie.

SUBtracers is een innovatie-adviesbureau dat klanten in diverse sectoren (profit en non-profit) ondersteunt bij de organisatie en funding van hun innovaties. Bij SUBtracers in Amsterdam en Groningen werken professionals uit allerlei disciplines samen aan technische en financieringsvraagstukken. Zie hier voor meer informatie over deze samenwerkpartner van StartCirculair.

 

Onderzoeksrapport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 december 2018