Tilburg circulair!

//Tilburg circulair!

In Tilburg krijgen duurzaamheid en circulaire economie veel aandacht. Het coalitieakkoord van het gemeentebestuur laat aan daadkracht geen misverstand: de sustainable development goals van de VN zijn onderschreven en zijn ‘de focus op de acties die we op korte en lange termijn moeten vasthouden en soms zullen versnellen, en waar nodig moeten bijstellen.’

Dat wil de gemeente doen samen met de inwoners, bedrijven, provincie en waterschappen. Zo is er een Investeringsfonds Klimaat opgezet om de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie kracht bij te zetten, Dit budget gaat helpen deze opgaven mede vorm te geven, samen met de Tilburgers en met Tilburgse organisaties. Bij de implementatie van de Omgevingswet krijgen de ambities op het gebied van duurzaamheid een duidelijke plaats.

Stimuleren circulair ondernemen

Ook wil de gemeente een economisch klimaat creëren waarbij bedrijven worden gestimuleerd hun productieproces circulair in te richten. En men wil circulaire bedrijven graag op de kaart zetten: ‘We hebben namelijk het idee dat er in de regio al veel gebeurt, maar dat hier weinig over bekend is.’

Koplopers transparant maken

In samenwerking met het bedrijf Heel Nederland Deelt is toen de website www.tilburgcirculair.nl tot stand gekomen. Doel is om circulaire koplopers transparant te maken, zodat er ook daadwerkelijk meer gebruik gemaakt kan worden van duurzame producten en diensten door inwoners, maatschappelijke initiatieven, scholen en bedrijven in Tilburg.

Circulair ondernemen aantrekkelijk

Waar de dichtstbijzijnde afvalcontainer staat en wanneer je afval wordt opgehaald is bij de meeste bewoners wel bekend, maar waar kun je nu terecht om je producten (fietsen, boeken, kleding, apparaten) het beste te ruilen, delen, repareren of tweedehands kunnen (ver)kopen? Waar is de dichtstbijzijnde kringloopwinkel, wat zijn de openingstijden? Wat voor evenementen zijn er dit weekend rondom circulaire economie. Allemaal thema’s die je op de website kunt vinden.  Zo wordt circulair consumeren steeds aantrekkelijker.

Start ook!

Startcirculair ondersteunt bedrijven en organisaties die meer willen weten van Circulaire Economie om vervolgens aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Dat doen we met informatieinspiratie en workshops en met advies (waaronder financieel advies).
Heb je een vraag, wil je meer informatie of wil je een afspraak maken? Laat het ons weten: E info@startcirculair.nl | M +31 6 200 11 5 11

28 november 2018