Logge: circulaire interieurs

//Logge: circulaire interieurs

Logge Circulair realiseert turn-key circulaire interieurs. Belangrijkste uitgangspunt is dat de gebruikte materialen terug kunnen naar hun originele grondstoffen staat en geschikt zijn voor recycling.

Circulaire interieurbouw

Logge Circulair’s werkwijze is te vatten in vijf deelgebieden:

  1. Werken met verdienmodellen die een circulaire economie stimuleren
  2. Samenwerken met leveranciers die hergebruik en hernieuwing als ambitie hebben
  3. Verbinding leggen met de mensen achter het product
  4. Leveranciers uitdagen om anders te denken en te werken
  5. Ruimte voor innovatie

Zo wordt het circulaire businessmodel ‘pay for use’ gehanteerd (deels nog in ontwikkeling). Het bedrijf werkt samen met leveranciers die hergebruik en hernieuwing van hun product als ambitie hebben en zoeken daarin continu nieuwe partners.

Ketenaanpak

Logge Circulair legt een duidelijke verbinding in een driehoek. Die tussen het product, de leveranciers erachter én de klant. Steeds dagen zij de leverancier uit om anders, ‘out of the box’ te denken en te werken. Dat resulteert in verrassende oplossingen die eerder onmogelijk leken maar nu volledig circulair zijn.

Materialenpaspoort

Een materialen paspoort is een weergave van de grondstoffen die in een product/ bepaald materiaal aanwezig (en bekend) zijn. Al deze grondstoffen worden opgenomen in een overzicht per product. Zo is van een product bekend welke grondstoffen erin zitten, hoe lang deze mee gaan, wat de restwaarde is en of en hoe vaak ze eventueel hergebruikt kunnen worden in nieuwe producten. Van essentieel belang dus, zo’n paspoort.

Waarom koploper?

Logge Circulair gelooft in een circulaire wereld en wil een concrete bijdrage leveren aan de verduurzaming van de leefomgeving. Met hun producten maken zij het andere bedrijven en organisaties mogelijk ook een concrete stap te zetten naar circulair ondernemen.
Zie hier voor meer informatie over Logge Circulair.

Over StartCirculair

Startcirculair ondersteunt bedrijven en organisaties die meer willen weten van Circulaire Economie om vervolgens aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Dat doen we met informatieinspiratie en workshops en met advies (waaronder financieel advies).
Heb je een vraag, wil je meer informatie of wil je een afspraak maken? Laat het ons weten: E info@startcirculair.nl | M +31 6 200 11 5 11

21 november 2018