Technasia helpen bedrijven met circulair ondernemen

//Technasia helpen bedrijven met circulair ondernemen

StartCirculair en Stichting Technasia starten samenwerking

Veel bedrijven en organisaties willen starten met circulair ondernemen. Leerlingen en docenten van de ong. 100 technasia ondersteunen hen daarbij – met de bedrijven en organisaties (overheid, zorginstellingen, sportverenigingen, scholen) als opdrachtgever.
Stichting Technasium en StartCirculair werken samen om duurzaamheid binnen het technasiumonderwijs naar een hoger plan te tillen, met speciale aandacht voor circulair ondernemen.

Ook het komende schooljaar verzorgt StartCirculair speciale workshops ‘Circulaire Economie & onderwijs’ tijdens de scholingsweken die Stichting Technasium organiseert voor technasiumdocenten. Met deze training krijgen docenten de handvatten om de leerlingen te begeleiden bij projecten over circulair ondernemen. StartCirculair inspireert en verbindt organisaties en hun medewerkers om de volgende stap richting een circulaire economie te zetten, zie hier.

Toekomst is circulair

‘Voor de toekomst van onze planeet is duurzaam denken, produceren, consumeren en handelen noodzakelijk’, zegt Ria Sluiter, directeur van Stichting Technasium, ‘en omdat StartCirculair dezelfde visie heeft, ligt het bundelen van onze krachten voor de hand. Circulair ondernemen en organiseren is in opkomst, maar we zijn nog ver verwijderd van een circulaire economie. Met nieuwe producten, maar zonder nieuwe grondstoffen, zonder afval en met zo min mogelijk energie vervaardigd’.

‘Een wereld te winnen’

Leren voor Duurzame Ontwikkeling is een belangrijke pijler van de technasiumformule. Technasiumleerlingen ontwikkelen de kennis, vaardigheden, houding en waarden die nodig zijn om een duurzame toekomst te scheppen. Volgens Sluiter streven de ongeveer 100 technasia naar een duurzaam perspectief dat alom vertegenwoordigd is binnen het technasium-onderwijs: ‘Nu al vormt bij veel bèta-technisch onderzoek en ontwerp duurzaamheid een belangrijk thema en dus ook binnen het technasiumvak Onderzoek & Ontwerpen. Toch is er nog een wereld te winnen. Niet alleen binnen het (technasium)onderwijs, maar ook bij bedrijven en overheden die in de rol van opdrachtgever samenwerken met de technasia.’

Samenwerking onderwijs – bedrijfsleven

Het onderwijs heeft een bijzondere taak in de circulaire economie. Zo wordt duurzaamheid steeds meer verankerd in het onderwijscurriculum en ontstaan creatieve broedplaatsen waar bedrijven, organisaties, overheden en kennisinstellingen samenwerken aan nieuwe circulaire toepassingen.

Nanouk Jansen (onderwijsspecialiste bij StartCirculair): ‘Bedrijven en organisaties (ook non-profit) maken de omslag naar circulair ondernemen: wat is het, wat kan ik anders doen, welke nieuwe of andere producten en diensten kan ik ontwikkelen, hoe kan ik mijn bedrijfsvoering circulair maken? De steun vanuit het onderwijs is daarbij cruciaal. Zeker als je, zoals bij technasia, hoogopgeleide béta-leerlingen en hun docenten opdracht kunt geven jouw organisatie daarbij te ondersteunen.’

Meer informatie

Neem dan contact op met onze collega Nanouk Jansen: Nanouk@Startcirculair.nl. Zie wat technasia ook voor jouw bedrijf of organisatie kunnen betekenen: Stichting Technasium.

Over StartCirculair

Startcirculair ondersteunt bedrijven en organisaties die meer willen weten van Circulaire Economie om vervolgens aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Dat doen we met informatie, inspiratie en workshopsscholing van docenten en met advies (waaronder financieel advies).

Heb je een vraag, wil je meer informatie of wil je een afspraak maken? Laat het ons weten: E info@startcirculair.nl | M +31 6 200 11 5 11

12 november 2018