Route Circulair: van praten naar doen

//Route Circulair: van praten naar doen

Wanneer je als organisatie aan de slag wilt met bijvoorbeeld energiebesparing, dan bieden vele bedrijven je beproefde mogelijkheden om te verduurzamen. Wil je een stap verder, dus circulair ondernemen, dan zijn er ook steeds meer handreikingen, tips (recent nog van VNO-NCW) en zeer inspirerende good practices beschikbaar – zie bijvoorbeeld op Circulair Nederland.
De nieuwe uitgave Route Circulair geeft een solide handvat om als bedrijf met een circulair bedrijfsmodel aan de slag te gaan.

Wil je als bedrijf of organisatie, mét je medewerkers, meer weten van circulair ondernemen en organiseren, dan ga je natuurlijk naar StartCirculair.nl. Vele voorbeelden, toepassingen, modellen en een doeltreffende aanpak komen aan bod in een inspiratiesessie die een bedrijf of organisatie intern kan organiseren.

Roadmap voor circulair bedrijfsmodel

In Route Circulair laten 31 organisaties overtuigend zien dat investeren in circulair ondernemen zichzelf terug verdient: de winnaars van morgen zijn vandaag al begonnen met het zetten van de eerste stappen. Circulair ondernemen en organiseren biedt namelijk voor alle soorten organisaties kansen om op een andere manier met grondstoffen en afval om te gaan. Door het lineaire bedrijfsmodel, gericht op bezit, gebruik en uiteindelijk afval, te veranderen naar een meer circulair model, met focus op hergebruik van grondstoffen, materialen, afval.

Route Circulair geeft inzicht in hoe organisaties erin geslaagd zijn weg te blijven van praten – door op een breed front binnen het eigen bedrijf een ander bedrijfs- én verdienmodel te ontwerpen en in de praktijk te brengen.

Samenwerken: team en keten

De ervaring van de koplopers laat overal, ook in dit boek, overtuigend zien dat succesvol circulair ondernemen (organiseren) ook het resultaat is van intensieve samenwerking. Binnen de eigen organisatie, door alle medewerkers vanaf het begin intensief te betrekken bij de transitie naar een ander bedrijfsmodel. Niet in de laatste plaats omdat medewerkers tot op grote hoogte kunnen aangeven waar de kansen en mogelijkheden voor de organisatie liggen. En vergeet daarbij ook niet de eigen stakeholders!

Daarnaast is het noodzakelijk de samenwerking met leveranciers en afnemers op te zoeken. Omdat écht anders omgaan met grondstoffen, materialen, afval en energie natuurlijk niet begint bij de voordeur van een bedrijf of organisatie, maar in de gehele keten van leveranciers en afnemers.

Inspiratie

Route Circulair (Een roadmap voor een circulair bedrijfsmodel, 2017) is een uitgave van Koninklijke Van Gorcum.

Meer weten over Circulaire Economie? Kijk dan bij Inspiratie voor GRATIS whitepaper en voor (incompany) inspiratiesessie. Of start met circulair ondernemen en organiseren met een workshop van StartCirculair.

 

6 november 2017