Circulair ondernemen en organiseren

//Circulair ondernemen en organiseren
Circulair ondernemen organiseren

Je bedrijfsvoering zo organiseren dat je weinig afval produceert. Je verdienmodel aanpassen aan de kansen die duurzame producten of diensten bieden. Draag met circulair inkopen bij aan een duurzame samenleving.

Omslag naar nieuwe economie

Alles zo organiseren dat er een kringloop van grondstoffen ontstaat, waarin afval niet meer bestaat: circulair ondernemen (of organiseren) krijgt steeds meer aandacht. Zo is recent Circl geopend – een circulair platform waar maatschappij en samenleving samen in beweging komen voor een duurzame wereld.
Op 7 november startte daar een NRClive serie presentaties en debatten: De Kracht van Circulair (zie hier).

Tijdens de Week van de Ondernemer 2017 (zie hier) spreekt Thomas Rau – een van de pleitbezorgers van anders ondernemen: van lineair naar circulair. Dus niet van grondstof naar leverancier naar product naar gebruik naar afval. Wel: zo min mogelijk grondstoffen gebruiken én ook gebruikte grondstoffen weer hergebruiken.
De tip van VNO-NCW is: denk niet eindeloos na, maar maak hier je motto van: ‘Laten we het maar eens proberen.’

‘Parijs’: forse reductie broeikasgassen

Het klimaatverdrag van Parijs is een forse opgave: de temperatuurstijging beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Wat betreft de uitstoot van broeikasgassen streeft Nederland naar een reductie van 49 procent in 2030. En we hebben de ambitie om in 2050 een volledig circulaire economie te zijn: niet voor niets besteedt ook het nieuwe regeerakkoord aparte aandacht aan circulair ondernemen!

Versterkt door ‘Parijs’ onderkennen langzamerhand de meeste Nederlanders het belang van verduurzaming. Van energiebesparing gaan we via energiezuinig naar energieneutraal. Afvalscheiding is voor velen de gewoonste zaak van de wereld geworden. Hergebruik van materialen neemt een grote vlucht, we zien steeds meer ‘nieuwe’ producten van gebruikte grondstoffen. En als particulier of consument maken we bewuste keuzes om onze eigen ‘bedrijfsvoering’ zo duurzaam mogelijk te maken.

Milieu én financiële resultaten

Circulaire economie is een manier van bedrijfsvoering waarmee we het milieu verbeteren én…. waarmee we ook de financiële resultaten van onze organisatie verbeteren. Een extra reden om ook de eigen kansen en mogelijkheden van circulair ondernemen en organiseren te verkennen.

Circulaire economie doe je samen!

Dat vraagt om een bijdrage van alle medewerkers: een organisatie immers bestaat uit mensen. Betrek iedereen bij het écht succesvol organiseren van duurzaamheid in de eigen organisatie!

Wil je als organisatie een stap zetten met circulair ondernemen en organiseren? Betrek dan alle collega’s daarbij en werk samen, ook met ketenpartners. En start met een inspiratiesessie van StartCirculair!

2 september 2017